Skip to main content
کرفس
۱,۰۳۰ بازدید

  • بسته شد(برای همیشه شاید)
  • Adrian:)

چقدر کمبود برق داریم و تا چه زمانی خاموشی خواهیم داشت؟

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷