در حال بارگذاری ویدیو ...

( ایمان ) شگفت انگیزترین واژه هستی

۸۵ بازدید
NaserKral
کانال تایید شده NaserKral

https://www.naserkral.com/files/details.php?id=36&title=
باور و ایمان از معنای لغوی تصدیق و اعتقاد قلبی به کسی یا چیزی است و معنای اصطلاحی آن، اعتقاد و تصدیق قلبی خداوند است.
ایمان و باور، باوری استوار و مستقل از خرد یا تجربه و به نوعی یک ایده است. معمولا این ایده نوعی دین و مجموعه ای از ایده های کلی و جزئی است. عاشق خدا باش و به او متصل شو که او تنها دارایی ما است. تعریف های ایمان در قرآن و سایر کتابهای مقدس به ما نشان می دهد که ایمان ماده ای است که برای امید و گواه چیزهایی است که دیده نمی شود. همچنین ، ایمان پیش شرط برای امید و عشق است. اکنون این سه یعنی ایمان، امید و عشق باقی مانده اند. بنابراین به یک معنا ، ایمان اعتقاد به چیزی و الزام به داشتن چیزهای دیگر است. ...

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال