در حال بارگذاری ویدیو ...

کشف ذره ای ناشناخته و مرموز

باید بدونیم !!
باید بدونیم !!

کشف ذره‌‌ای ناشناخته و مرموز
اخترشناسان یکی از پرانرژی‌ترین ذراتی که تاکنون به زمین رسیده را شناسایی کردند. نکتۀ عجیب این است که این ذره از یک ناحیه خلاء و خالی از هر شی پرانرژی می‌آید. دانشمندان می‌گویند این پرتو کیهانی مرموز و ناشناخته‌ که در صحرای یوتا شناسایی شده، از بیرون از کهکشان راه شیری به اینجا رسیده‌ است. انرژی این ذره، ده‌ها میلیون برابر بیشتر از انرژی است که ذرات در برخورد دهنده سرن، شتاب می‌گیرند.
میزان انرژی این ذره
این ذره در ۲۷ ماه مه ۲۰۲۱ به اتسمفر بالای یوتا برخورد کرد و دانشمندان به کمک یک آرایه تلسکوپی در یوتا توانستند میزان انرژی آن را برآورد و محاسبه کنند. دانشمندان انرژی آن را در حدود ۲۴۴ اگزا الکترون‌ولت برآورد کردند. پر انرژی‌ترین ذره از این دست ذره «اوه مای گاد» نام دارد که در سال ۱۹۹۱ کشف شد. انرژی آن ۳۲۰ اگزا الکترون ولت بود. به گفته محققان، انرژی معمولی یک الکترون در شفق قطبی تنها ۵۰ هزار الکترون‌ولت است. این ذره با سرعت تقریبا ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد سرعت نور به جو زمین کوبیده شد.
سرعت ذرۀ اوه مای گاد
ذرۀ اوه مای گاد با چنین سرعتی، به دلیل پدیده‌ی نسبیتی اتساع زمان، از دیدگاه خودش می‌تواند فاصله‌ی ما تا نزدیک‌ترین همسایه‌مان، ستاره‌ پروکسیما قنطورس را در ۰.۴۳ میلی‌ثانیه بپیماید. در مدت زمانی که این جمله را می‌خوانید (زمان از دیدگاه خودش) هم می‌تواند به مرکز کهکشان راه شیری برسد. به راستی که اوه خدای من!

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کشف ذره ای ناشناخته و مرموز

۱ لایک
۰ نظر

کشف ذره‌‌ای ناشناخته و مرموز
اخترشناسان یکی از پرانرژی‌ترین ذراتی که تاکنون به زمین رسیده را شناسایی کردند. نکتۀ عجیب این است که این ذره از یک ناحیه خلاء و خالی از هر شی پرانرژی می‌آید. دانشمندان می‌گویند این پرتو کیهانی مرموز و ناشناخته‌ که در صحرای یوتا شناسایی شده، از بیرون از کهکشان راه شیری به اینجا رسیده‌ است. انرژی این ذره، ده‌ها میلیون برابر بیشتر از انرژی است که ذرات در برخورد دهنده سرن، شتاب می‌گیرند.
میزان انرژی این ذره
این ذره در ۲۷ ماه مه ۲۰۲۱ به اتسمفر بالای یوتا برخورد کرد و دانشمندان به کمک یک آرایه تلسکوپی در یوتا توانستند میزان انرژی آن را برآورد و محاسبه کنند. دانشمندان انرژی آن را در حدود ۲۴۴ اگزا الکترون‌ولت برآورد کردند. پر انرژی‌ترین ذره از این دست ذره «اوه مای گاد» نام دارد که در سال ۱۹۹۱ کشف شد. انرژی آن ۳۲۰ اگزا الکترون ولت بود. به گفته محققان، انرژی معمولی یک الکترون در شفق قطبی تنها ۵۰ هزار الکترون‌ولت است. این ذره با سرعت تقریبا ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد سرعت نور به جو زمین کوبیده شد.
سرعت ذرۀ اوه مای گاد
ذرۀ اوه مای گاد با چنین سرعتی، به دلیل پدیده‌ی نسبیتی اتساع زمان، از دیدگاه خودش می‌تواند فاصله‌ی ما تا نزدیک‌ترین همسایه‌مان، ستاره‌ پروکسیما قنطورس را در ۰.۴۳ میلی‌ثانیه بپیماید. در مدت زمانی که این جمله را می‌خوانید (زمان از دیدگاه خودش) هم می‌تواند به مرکز کهکشان راه شیری برسد. به راستی که اوه خدای من!

علم و فن آوری