در حال بارگذاری ویدیو ...

در چهل روز یک شاخه تبدیل به نهال میشه و بدون پیوند زدن به زودی یک نهالستان بی‌نظیر دارید

باید بدونیم !!
باید بدونیم !!

تولید نهال مرکبات
کاشتن درخت لیمو در گلدان تکثیر کردن شاخه مرکبات به روش ریشه زایی هوایی
قلمه گیری هوایی
یا
ریشه دار کردن شاخه روی درهت
یکی از روشهای نوآورانه در باغبانی هست و میتوان به عنوان
بهترین روش برای تکثیر درخت میوه
از ان استفاده کنید و هر درختی را در کمتین زمان تکثیر کنید
روش صحیح قلمه زدن لیمو
و
تکثیر انواع مرکبات
روشهای تکثیر مرکبات مثل
کلشتن دانه پرتقال
کاشتن هسته لیمو
قلمه زدن لیموترش
کاشتن لیمو در خانه . همیشه مورد توجه و علاقه کشاورزان بوده و در برخی مناطق سرد پرورش درخت مرکبات در گلدان انجام میشود
دمای مناسب برای کاشتن نهال مرکبات
بسیاری را وادار کرده تا در گلخانه اقدام به کاشتن نهال مرکبات کنن و باغ مرکبات که در مناطق معتدل قرار دارد ممکن است دچار سرمازدگی شود و درخت بسوزد
درخت لیمو و پرتقال که با روش ریشه زایی روی درخت تکثیر شده در مواقع که سرنا درخت را خشک کند مجدد پاجوش زده و دوباره تبدیل به درخت مثمر مرکبات میشودو سریع به بار مینشیند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

در چهل روز یک شاخه تبدیل به نهال میشه و بدون پیوند زدن به زودی یک نهالستان بی‌نظیر دارید

۲ لایک
۰ نظر

تولید نهال مرکبات
کاشتن درخت لیمو در گلدان تکثیر کردن شاخه مرکبات به روش ریشه زایی هوایی
قلمه گیری هوایی
یا
ریشه دار کردن شاخه روی درهت
یکی از روشهای نوآورانه در باغبانی هست و میتوان به عنوان
بهترین روش برای تکثیر درخت میوه
از ان استفاده کنید و هر درختی را در کمتین زمان تکثیر کنید
روش صحیح قلمه زدن لیمو
و
تکثیر انواع مرکبات
روشهای تکثیر مرکبات مثل
کلشتن دانه پرتقال
کاشتن هسته لیمو
قلمه زدن لیموترش
کاشتن لیمو در خانه . همیشه مورد توجه و علاقه کشاورزان بوده و در برخی مناطق سرد پرورش درخت مرکبات در گلدان انجام میشود
دمای مناسب برای کاشتن نهال مرکبات
بسیاری را وادار کرده تا در گلخانه اقدام به کاشتن نهال مرکبات کنن و باغ مرکبات که در مناطق معتدل قرار دارد ممکن است دچار سرمازدگی شود و درخت بسوزد
درخت لیمو و پرتقال که با روش ریشه زایی روی درخت تکثیر شده در مواقع که سرنا درخت را خشک کند مجدد پاجوش زده و دوباره تبدیل به درخت مثمر مرکبات میشودو سریع به بار مینشیند

آموزش