در حال بارگذاری ویدیو ...

کود برای ریشه زایی هیومیک اسید گرانول سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷ هیومیک اسید گرانول تولید کارخانه سبزینه مارال یزد
هیومیک اسید جهت تنظیم شوری و پی اچ خاک
نقد و اقساط بیواسطه از کارخانه
کود جهت افزایش ریشه زایی
و غده زایی
هیومیک اسید جهت جذب عناصر خاک به گیاه

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

کود برای ریشه زایی هیومیک اسید گرانول سبزینه مارال یزد

۰ لایک
۰ نظر

۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷ هیومیک اسید گرانول تولید کارخانه سبزینه مارال یزد
هیومیک اسید جهت تنظیم شوری و پی اچ خاک
نقد و اقساط بیواسطه از کارخانه
کود جهت افزایش ریشه زایی
و غده زایی
هیومیک اسید جهت جذب عناصر خاک به گیاه