در حال بارگذاری ویدیو ...

ربات بازی های آنلاین

vuser
vuser

در برخی بازی های آنلاین؛ کلیک های به موقع، بر روی آیتم های بازی می تواند نقشی تعیین کننده در پیشبرد سریع تر آن بازی داشته باشد در چنین مواردی می توان از نرم افزار کاربر مجازی کمک گرفت تا در زمان هایی تعیین شده(که ممکن است خودمان پشت سیستم حضور نداشته باشیم) به جای ما، کلیک های زمان بندی شده انجام دهد...
سایت: https://www.v-user.com
کانال: @vUser_channel

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ربات بازی های آنلاین

۰ لایک
۰ نظر

در برخی بازی های آنلاین؛ کلیک های به موقع، بر روی آیتم های بازی می تواند نقشی تعیین کننده در پیشبرد سریع تر آن بازی داشته باشد در چنین مواردی می توان از نرم افزار کاربر مجازی کمک گرفت تا در زمان هایی تعیین شده(که ممکن است خودمان پشت سیستم حضور نداشته باشیم) به جای ما، کلیک های زمان بندی شده انجام دهد...
سایت: https://www.v-user.com
کانال: @vUser_channel

بازی