Skip to main content
بلک میرور
۴۶ بازدید

ربات بازی های آنلاین

vuser
vuser
منتشر شده در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸

در برخی بازی های آنلاین؛ کلیک های به موقع، بر روی آیتم های بازی می تواند نقشی تعیین کننده در پیشبرد سریع تر آن بازی داشته باشد در چنین مواردی می توان از نرم افزار کاربر مجازی کمک گرفت تا در زمان هایی تعیین شده(که ممکن است خودمان پشت سیستم حضور نداشته باشیم) به جای ما، کلیک های زمان بندی شده انجام دهد...
سایت: https://www.v-user.com
کانال: @vUser_channel