در حال بارگذاری ویدیو ...

روزشمار | ۳ شهریورماه ۱۴۰۱

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

مقام معظم رهبری:
یک جاهائی یک حوادثی است که می تواند مثل ریشه و مایه ی استحکام یا ریسمان های نگهدارنده ی خیمه، برای داخل کشور به حساب بیاید؛ اینها عمق راهبردی است. 1359/05/10

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روزشمار | ۳ شهریورماه ۱۴۰۱

۰ لایک
۰ نظر

مقام معظم رهبری:
یک جاهائی یک حوادثی است که می تواند مثل ریشه و مایه ی استحکام یا ریسمان های نگهدارنده ی خیمه، برای داخل کشور به حساب بیاید؛ اینها عمق راهبردی است. 1359/05/10

حوادث