در حال بارگذاری ویدیو ...

زمان محلول پاشی کودها_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

ازت و فسفر و پتاس و کلسیم در روز و حضور نور جذب خیلی بهتری دارند و خوب است که صبح زود محلول پاشی شوند.
اما در خصوص آهن و روی و بر، در شرایط کم نوری جذب بهتری دارند و لذا بهتر است این سه عنصر عصر هنگام محلول پاشی شوند.

کارخانجات تولید کود سبزینه مارال

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.