در حال بارگذاری ویدیو ...

5نکته کلیدی برای گویندگی

محسن
محسن

آموزش فن بیان و گویندگی با ما همراه باشید تا با کمک هم گویندگی و سخنرانی
بهتری داشته باشیم
https://mentaplus.com/mag/rhetorical

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

5نکته کلیدی برای گویندگی

۰ لایک
۰ نظر

آموزش فن بیان و گویندگی با ما همراه باشید تا با کمک هم گویندگی و سخنرانی
بهتری داشته باشیم
https://mentaplus.com/mag/rhetorical

ورزشی