Skip to main content
تک بلیط
۱۶۲ بازدید

اخرین لحظات زندگی امام خمینی

reza
reza
منتشر شده در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

اخرین لحظات زندگی امام خمینی در بستر بیماری و خواندن نماز