در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش پاورپوینت - بخش نهم – افزودن تصویرها و طرح ها

مدرسه دیجیتال عرفان تاتس
مدرسه دیجیتال عرفان تاتس

وارد کردن Clip Art
رسم شکل
افزودن جعبه متن
افزودن متن به شکل
انتخاب اشیا
قالب بندی اشیا
جابه جایی اشیا
تغییر اندازه اشیا
پیچش و چرخش اشیا
به کارگیری جلوه جدید
افزوده واژه آرا
وارد کردن پیوند
گروه سازی و مجزاسازی اشیا
تغییر چینش اشیا
استفاده از شبکه بندی و راهنماها
تلنگر زدن به اشیا
تراز کردن اشیا

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش پاورپوینت - بخش نهم – افزودن تصویرها و طرح ها

۰ لایک
۰ نظر

وارد کردن Clip Art
رسم شکل
افزودن جعبه متن
افزودن متن به شکل
انتخاب اشیا
قالب بندی اشیا
جابه جایی اشیا
تغییر اندازه اشیا
پیچش و چرخش اشیا
به کارگیری جلوه جدید
افزوده واژه آرا
وارد کردن پیوند
گروه سازی و مجزاسازی اشیا
تغییر چینش اشیا
استفاده از شبکه بندی و راهنماها
تلنگر زدن به اشیا
تراز کردن اشیا

آموزش