در حال بارگذاری ویدیو ...

نیرو های خودم برای حمله در کلش

سید مهدی
سید مهدی

۲۰ تا گابلین بگیرید،
۷ تا غول و مابقی رو بالون ؛

اگه تاون هال تون ۳ یا ۴ است سعی کنید سرباز خانه را ارتقا دهید تا بالون و گابلین باز شود

بقیه ویدیو های من و هم میتونیین ببینید.

لطفا ویدیو رو به صورت افقی تماشا کنید !
بازم ممنون ازتون

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نیرو های خودم برای حمله در کلش

۰ لایک
۰ نظر

۲۰ تا گابلین بگیرید،
۷ تا غول و مابقی رو بالون ؛

اگه تاون هال تون ۳ یا ۴ است سعی کنید سرباز خانه را ارتقا دهید تا بالون و گابلین باز شود

بقیه ویدیو های من و هم میتونیین ببینید.

لطفا ویدیو رو به صورت افقی تماشا کنید !
بازم ممنون ازتون