Skip to main content
۶۲ بازدید

اهرم های موفقیت

مرکز مشاوره اکسیر
کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

در این ویدیو دکتر حمید احدی مواردی را در مورد موفقیت و اهرم های لازم برای موفقیت توضیح داده اند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com