در حال بارگذاری ویدیو ...

Bryan Adams - لطفا مرا ببخش (برایان آدامز)

معین تایر
معین تایر

برایان آدامز - لطفا مرا ببخش

هنوز هم مثل اولین شب با هم بودنمان است
حس می کنم اولین بوسه و داره بهتر میشه...
هیچ کس نمی تواند این را بهتر کند
من هنوز نگه دارم و تو هنوز یکی هستی
اولین باری که چشمان ما به هم رسید - این همان حس است...
فقط احساس قوی‌تری می‌کنم - می‌خواهم بیشتر دوستت داشته باشم
هنوز آتش را روشن می کنی...

پس اگر احساس تنهایی می کنید، این کار را نکنید
تو تنها کسی هستی که من میخواهم
فقط میخوام خوبش کنم
بنابراین اگر من شما را دوست دارم - کمی بیشتر از آنچه باید

لطفا مرا ببخش - نمی دانم چه کار می کنم
لطفا مرا ببخش - من نمی توانم از دوست داشتنت دست بردارم
من را انکار نکن - این دردی که دارم می کشم
لطفا من را ببخش - اگر من به شما نیاز دارم مانند من
لطفا باور کنید - هر کلمه ای که می گویم درست است
لطفا مرا ببخش - من نمی توانم از دوست داشتنت دست بردارم
هنوز احساس می کنیم بهترین لحظات ما با هم هستند
احساس می کنم اولین لمس است - ما هنوز در حال نزدیک تر شدن هستیم عزیزم
نمی توان به اندازه کافی نزدیک شد
هنوز نگه دارید - شما هنوز شماره یک هستید
بوی پوستت را به یاد دارم
من همه چیز را به خاطر می آورم - تمام حرکات شما را به یاد می آورم
من تو را به یاد دارم - آره
شب ها را به خاطر می آورم، می دانی که هنوز یادم می آید

گروه کر
تنها چیزی که من از آن مطمئن هستم - روشی است که ما عشق می ورزیم
تنها چیزی که به آن وابسته هستم این است که قوی بمانیم
با هر کلمه و هر نفسی که دارم دعا می کنم
برای همین میگم…
کارگردان ویدیو: اندرو کتلین
فیلمبرداری شده در پاریس در استودیو Guillaume Tell، 1993

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Bryan Adams - لطفا مرا ببخش (برایان آدامز)

۰ لایک
۰ نظر

برایان آدامز - لطفا مرا ببخش

هنوز هم مثل اولین شب با هم بودنمان است
حس می کنم اولین بوسه و داره بهتر میشه...
هیچ کس نمی تواند این را بهتر کند
من هنوز نگه دارم و تو هنوز یکی هستی
اولین باری که چشمان ما به هم رسید - این همان حس است...
فقط احساس قوی‌تری می‌کنم - می‌خواهم بیشتر دوستت داشته باشم
هنوز آتش را روشن می کنی...

پس اگر احساس تنهایی می کنید، این کار را نکنید
تو تنها کسی هستی که من میخواهم
فقط میخوام خوبش کنم
بنابراین اگر من شما را دوست دارم - کمی بیشتر از آنچه باید

لطفا مرا ببخش - نمی دانم چه کار می کنم
لطفا مرا ببخش - من نمی توانم از دوست داشتنت دست بردارم
من را انکار نکن - این دردی که دارم می کشم
لطفا من را ببخش - اگر من به شما نیاز دارم مانند من
لطفا باور کنید - هر کلمه ای که می گویم درست است
لطفا مرا ببخش - من نمی توانم از دوست داشتنت دست بردارم
هنوز احساس می کنیم بهترین لحظات ما با هم هستند
احساس می کنم اولین لمس است - ما هنوز در حال نزدیک تر شدن هستیم عزیزم
نمی توان به اندازه کافی نزدیک شد
هنوز نگه دارید - شما هنوز شماره یک هستید
بوی پوستت را به یاد دارم
من همه چیز را به خاطر می آورم - تمام حرکات شما را به یاد می آورم
من تو را به یاد دارم - آره
شب ها را به خاطر می آورم، می دانی که هنوز یادم می آید

گروه کر
تنها چیزی که من از آن مطمئن هستم - روشی است که ما عشق می ورزیم
تنها چیزی که به آن وابسته هستم این است که قوی بمانیم
با هر کلمه و هر نفسی که دارم دعا می کنم
برای همین میگم…
کارگردان ویدیو: اندرو کتلین
فیلمبرداری شده در پاریس در استودیو Guillaume Tell، 1993

موسیقی و هنر