Skip to main content
زولا
۴۴۶ بازدید

  • Fatima

سجده

بوف کور   (# آتش_به _اختیار)
بوف کور (# آتش_به _اختیار)
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

تخلیه انرژی منفی بدن با سجده