Skip to main content
۳۶۶ بازدید

  • Fatima

سجده

بوف کور   (# آتش_به _اختیار)
بوف کور (# آتش_به _اختیار)
منتشر شده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تخلیه انرژی منفی بدن با سجده