Skip to main content
بلک میرور
۷۱ بازدید

آوازخوانی گیلکی بازیگر فیلم بمب

پردیس سینمایی باغ کتاب
کانال تایید شده پردیس سینمایی باغ کتاب
منتشر شده در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷

آواز خوانی گیلکی شهروزآقایی پور در حاشیه اکران مردمی فیلم سینمایی بمب؛یک عاشقانه در پردیس سینمایی باغ کتاب