در حال بارگذاری ویدیو ...

کتابخانه مدرن، که کمی هم متمایل به سنتی است

decoart
decoart

کودک بودم و مسحور سوپرمن و بت من و فیلم‌های آمریکایی. در کنار اوج هنر دوران صفوی زندگی می‌کردیم و در جلفای اصفهان خانه داشتیم ولی در خیال نیویورک و لس آنجلس سیر می‌کردم.
کودک بودم دیگر، البته هنوز هم کودک درونم زنده است اما دیگر مرد عنکبوتی مرا به وجد نمی‌آورد. اما در عجبم که پیمودن مسیر دبستان و دبیرستان و دیدن آن مقرنس‌های مسجد شاه عباس و کاخ هشت بهشت و بازار هنر مرا در سلیقه سوپر هیرو پسند خودم اندکی متزلزل نکرد. شاید در ذهن کودک ریقوی 7 ساله داشتن قهرمانی با نیرویی ماورایی نیازی درونی است.
اما امروز دیگر فرق می‌کند من با دیدن هارمونی و نقوشی که نشانی از هنر ایران باشد به وجد می آیم. گرچه می‌کوشیم نقش قدیم را در ذوق جدید در هم بیامیزیم. می‌دانم دیگر در گذشته نمی‌توان نشست و در آینده بدون قطب نمای هنر و گذشته راه ناهموار است.
اما راستش را بخواهید گاهی آن رگ سوپر هیرویی بالا می‌زند و نتیجه کتابخانه‌های کج و معوجی می‌شود و عجب اینکه هم من دوستشان دارم و هم شما. باور ندارید به فیلم نگاه کنید.
از شما پنهان نباشد از خدا پنهان نیست. من هم مانند بسیاری از مردمان این دیار دلاوران و نام آوران گهی به چپ می‌غلطم و گهی به راست. گهی در عوالم خود به شجریان گوش می‌کنم و در گوشه لب برای گذشته‌ها حسرت می‌خورم و گهی (با عرض شرمندگی بیشتر در هنگام رانندگی) آهنگ متالیکا را تا آخر بلند کرده و خود را در جاده‌های کالیفرنیا تصور می‌کنم. این است سرنوشت جوان امروز سردرگم در جاده سرنوشت. اما راستش را بخواهید نتیجه هنری اش زیبا شده است. کتابخانه‌هایی از جنس عالی که باید بیایید و ببینید.

شماره تماس 09388402052

https://www.decoartcabinet.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کتابخانه مدرن، که کمی هم متمایل به سنتی است

۰ لایک
۰ نظر

کودک بودم و مسحور سوپرمن و بت من و فیلم‌های آمریکایی. در کنار اوج هنر دوران صفوی زندگی می‌کردیم و در جلفای اصفهان خانه داشتیم ولی در خیال نیویورک و لس آنجلس سیر می‌کردم.
کودک بودم دیگر، البته هنوز هم کودک درونم زنده است اما دیگر مرد عنکبوتی مرا به وجد نمی‌آورد. اما در عجبم که پیمودن مسیر دبستان و دبیرستان و دیدن آن مقرنس‌های مسجد شاه عباس و کاخ هشت بهشت و بازار هنر مرا در سلیقه سوپر هیرو پسند خودم اندکی متزلزل نکرد. شاید در ذهن کودک ریقوی 7 ساله داشتن قهرمانی با نیرویی ماورایی نیازی درونی است.
اما امروز دیگر فرق می‌کند من با دیدن هارمونی و نقوشی که نشانی از هنر ایران باشد به وجد می آیم. گرچه می‌کوشیم نقش قدیم را در ذوق جدید در هم بیامیزیم. می‌دانم دیگر در گذشته نمی‌توان نشست و در آینده بدون قطب نمای هنر و گذشته راه ناهموار است.
اما راستش را بخواهید گاهی آن رگ سوپر هیرویی بالا می‌زند و نتیجه کتابخانه‌های کج و معوجی می‌شود و عجب اینکه هم من دوستشان دارم و هم شما. باور ندارید به فیلم نگاه کنید.
از شما پنهان نباشد از خدا پنهان نیست. من هم مانند بسیاری از مردمان این دیار دلاوران و نام آوران گهی به چپ می‌غلطم و گهی به راست. گهی در عوالم خود به شجریان گوش می‌کنم و در گوشه لب برای گذشته‌ها حسرت می‌خورم و گهی (با عرض شرمندگی بیشتر در هنگام رانندگی) آهنگ متالیکا را تا آخر بلند کرده و خود را در جاده‌های کالیفرنیا تصور می‌کنم. این است سرنوشت جوان امروز سردرگم در جاده سرنوشت. اما راستش را بخواهید نتیجه هنری اش زیبا شده است. کتابخانه‌هایی از جنس عالی که باید بیایید و ببینید.

شماره تماس 09388402052

https://www.decoartcabinet.com