در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی دستگاه کاربردی کالسکه سی پی cp مخصوص افراد فلج مغزی

۰ نظر گزارش تخلف
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط

کالسکه سی پی یک نوع وسیله جا به جایی مخصوص برای بیماران فلج مغزی می باشد. این کالسکه از لحاظ نوع عملکرد در دو مدل مکانیکی و الکتریکی ساخته می شود. در مدل مکانیکی برای به حرکت درآمدن کالسکه نیازمند اعمال نیروی مکانیکی از طرف استفاده کننده از کالسکه یا همراه آن هستیم. اما در کالسکه الکتریکی باید برای حرکت کافی یک دکمه را فشار دهید. در نوع الکتریکی نیروی محرکه از طریق یک موتور کوچک ایجاد می شود. این موتور معمولا در قسمت پایینی کالسکه قرار گرفته است.

https://wkl.balutt.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-cp-%d9%85%d8%ae%d8%b5/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

معرفی دستگاه کاربردی کالسکه سی پی cp مخصوص افراد فلج مغزی

۰ لایک
۰ نظر

کالسکه سی پی یک نوع وسیله جا به جایی مخصوص برای بیماران فلج مغزی می باشد. این کالسکه از لحاظ نوع عملکرد در دو مدل مکانیکی و الکتریکی ساخته می شود. در مدل مکانیکی برای به حرکت درآمدن کالسکه نیازمند اعمال نیروی مکانیکی از طرف استفاده کننده از کالسکه یا همراه آن هستیم. اما در کالسکه الکتریکی باید برای حرکت کافی یک دکمه را فشار دهید. در نوع الکتریکی نیروی محرکه از طریق یک موتور کوچک ایجاد می شود. این موتور معمولا در قسمت پایینی کالسکه قرار گرفته است.

https://wkl.balutt.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-cp-%d9%85%d8%ae%d8%b5/