در حال بارگذاری ویدیو ...

ج ناشناس XD جرر

Ã
Ã

›__‹ اوخی تو چقد نازی

♪- ملسی تو ناز تلی ^~^ .

یه دوستی داشتم که شیش هفت ماه پش رفت تو اسمونا...خیلی دوسش داشتم و تو همیشه منو یاد اون میندازی ...جاری خوشگلم عاشقتم

♪-سرنوشته دیگه یکیو ازت میگیره ولی در عوضش آدمای دیگه ای سر راهت قرار میده =)..

کو شوهرت

♪- خوابه XD

پسر عموت کجاس؟بش بگو کراش زدم روش

♪- کسی که کراش نیست حداقل تو باش دلش نشکنه بچه XD .

٬_٬ تو کیستیییی

♪- خاله شادونم XD.

هنوز با ممدی؟ :/

♪- آریـ آریـ XD

هعی عشقم:) ❤

♪- لاولیم خوبی؟+-+❤️

نمیدونم چی بگم :/

♪- نمیدونم چی بگم :/~

میشه بهم عکستو بدی؟

♪- ناح ناح XD

میشه از جانب من ممدو بزنی ؟

♪- گونا داله ولی XD محمد کجایی بیا می خوام سیاهو کبودت کنم .

ممدو بوس کن \:
ممدو بوس کن \:
ممدو بوس کن \:

♪- رو به راهی عزیز ؟XD

ممد دومادمونه ایشالا مبارکش باد

♪- شفا و عنایت حق خودشون نمیان کهXD خدا میارشون .. شفا ..

نظرات
Loading...