در حال بارگذاری ویدیو ...

معصومه صادقی گوینده خبر جام جم - فرجام برجام

۲۸۲ بازدید
masumeh
masumeh

معصومه صادقی گوینده خبر جام جم - فرجام برجام
تناقض گویی های مقامات امریکا

نظرات