Skip to main content
تک بلیط
۷۲ بازدید

آموزش حرکت هالتر خمیده Bent Over Barbell Row

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت هالتر خمیده Bent Over Barbell Row
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم