در حال بارگذاری ویدیو ...

رفتار انسان دوستانه لشکران امام زمان (عج) با اسیران شورای نظار

محمد
محمد

بعضی از وطنداران تاجیک و اوغان افغانستان راجب حضرت استاد عبدالعلی مزاری (ره) درک فهم اشتباه دارند.

مخصوصا رژیم طالب ها که گمان میکنند حضرت شهید مزاری (ره) دنبال جنگ بود.
درحالی که دنبال اجرایی کردن قطنامه اسلام بود که قبل پیروزی مجاهدین همه رهبران مجاهدین گردهم جمع شدن و یک قطنامه نوشتند تو اون قطنامه نوشتند که کل مردم افغانستان در سرنوشت خودشان سهم داشته باشند.
قطنامه ای که انتخاب دولت سیتسم حکومت داری به دست مردم باشد اما وقتی ربانی و احمدشاه مسعود به دولت رسیدن قطنامه اسلام اباد که برای تشکل یک دولت که به انتخاب مردم افغانستان بود را قبول نکردن و قطنامه را قبول نداشتند.
تو همون قطنامه اسلام آباد هم اسمی از شیعه و هزاره برده نشده بود درحال که مجاهدین هزاره ده ها ولات را بر دست داشتند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رفتار انسان دوستانه لشکران امام زمان (عج) با اسیران شورای نظار

۰ لایک
۰ نظر

بعضی از وطنداران تاجیک و اوغان افغانستان راجب حضرت استاد عبدالعلی مزاری (ره) درک فهم اشتباه دارند.

مخصوصا رژیم طالب ها که گمان میکنند حضرت شهید مزاری (ره) دنبال جنگ بود.
درحالی که دنبال اجرایی کردن قطنامه اسلام بود که قبل پیروزی مجاهدین همه رهبران مجاهدین گردهم جمع شدن و یک قطنامه نوشتند تو اون قطنامه نوشتند که کل مردم افغانستان در سرنوشت خودشان سهم داشته باشند.
قطنامه ای که انتخاب دولت سیتسم حکومت داری به دست مردم باشد اما وقتی ربانی و احمدشاه مسعود به دولت رسیدن قطنامه اسلام اباد که برای تشکل یک دولت که به انتخاب مردم افغانستان بود را قبول نکردن و قطنامه را قبول نداشتند.
تو همون قطنامه اسلام آباد هم اسمی از شیعه و هزاره برده نشده بود درحال که مجاهدین هزاره ده ها ولات را بر دست داشتند.