Skip to main content
زولا
۳۰ بازدید

خانم هنگام نماز فهمیدم موهای سرم بیرون هست آیا نمازم درست است؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸