در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلوسوفیا-3: عینیت گرایی

۰ نظر گزارش تخلف
omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

عینیت گرایی در اخلاق جریان فلسفی است که معتقد است اوصاف اخلاقی مانند خوبی و بدی ،درست و نادرست،و همچنین موضوعات اخلاقی مانند راستگویی و دروغگویی،ظلم و عدالت ، مستقل از ذهن و اندیشه آدمیان در جهان خارج وجود دارند.از دیدگاه این دسته از فیلسوفان همین تلقی را در مورد هنر نیز می توان بکار بست…

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلوسوفیا-3: عینیت گرایی

۴ لایک
۰ نظر

عینیت گرایی در اخلاق جریان فلسفی است که معتقد است اوصاف اخلاقی مانند خوبی و بدی ،درست و نادرست،و همچنین موضوعات اخلاقی مانند راستگویی و دروغگویی،ظلم و عدالت ، مستقل از ذهن و اندیشه آدمیان در جهان خارج وجود دارند.از دیدگاه این دسته از فیلسوفان همین تلقی را در مورد هنر نیز می توان بکار بست…

آموزش