Skip to main content
نماوا
۳۰۲ بازدید

خلاقیت در معماری آموزش اسکیس عمادالدین زند

خانه ما
خانه ما
منتشر شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷

در این قسمت با هنرهای استاد عماد الدین زند در حوزه خلاقیت در معماری و آموزش اسکیس آشنا میشویم.