Skip to main content
۸۸۱ بازدید

بهانه کمبود قطعات دو شرکت خودروساز برای تحویل ندادن خودروها

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: اینکه گفته می‌شود خودروها به دلیل کمبود قطعات تحویل داده نمی‌شود، اظهار نظر صحیحی نیست.