Skip to main content
زولا
۹۰۶ بازدید

بهانه کمبود قطعات دو شرکت خودروساز برای تحویل ندادن خودروها

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: اینکه گفته می‌شود خودروها به دلیل کمبود قطعات تحویل داده نمی‌شود، اظهار نظر صحیحی نیست.