Skip to main content
تیپاکس
۱۱۰ بازدید

پرورش شتر مرغ

شتر مرغ بزرگترین گونه پرنده است. محصولات حاصل از این پرنده از قیمت بالایی برخوردا هستند . پرورش و نگهداری از شتر مرغ راحت بوده و با سرمایه کم امکان پذیر است . https://bit.ly/2ygFMsS