در حال بارگذاری ویدیو ...

علائم کمبود نیتروژن_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

نیتروژن برای تولد اسیدهای آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد رشد محسوب میشود .ازت جزءمهمی از مولکول های تشکیل دهنده کلروفیل است

عنصر نیتروژن به همراه فسفر و پتاسیم عناصر اولیه مورد نیاز گیاه هستند و تولید موادی که ترکیب آن یک یا تعداد بیشتر از این ۳ عنصر باشد هدف اصلی صنعت کود سازی است. مقدار نیتروژن مورد نیاز گیاه بسته به گونه گیاه ، مرحله رشد و اندام مورد نظر، بین ۲ تا ۵ درصد وزن خشک است.


کاخانجات تولید کود سبزینه مارال

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.