Skip to main content
تک بلیط
۶۰۵ بازدید

چوب حراج سازمان خصوصی‌سازی به اموال مردم

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷

تعدادی از نمایندگان مجلس بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف در واگذاری کارخانه‌های بزرگ توسط سازمان خصوصی‌سازی را افشا کردند.