در حال بارگذاری ویدیو ...

نهج البلاغه خوانی - 209

۰ نظر گزارش تخلف
Li In Suk
Li In Suk

نامه 52 :
(نامه به فرمانداران شهرها در باره وقت نماز):
پس از یاد خدا و درود !
نماز ظهر را با مردم وقتى بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار آغل بز گسترده شود،
و نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد و پاره اى از روز مانده که تا غروب مى توان دو فرسخ راه را پیمود.
و نماز مغرب را با مردم زمانى بخوانید که روزه دار ، افطار، و حاجى از عرفات به سوى منا کوچ مى کند.
و نماز عشاء را با مردم وقتى بخوانید که شفق ، پنهان، و یک سوّم از شب بگذرد،
و نماز صبح را با مردم هنگامى بخوانید که شخص ، چهره همراه خویش را بشناسد،
و نماز جماعت را در حد ناتوان آنان بگزارید، و فتنه گر مباشید.


https://www.namasha.com/v/Mtdkhkxp
https://www.namasha.com/v/jD3SOJTy

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نهج البلاغه خوانی - 209

۶ لایک
۰ نظر

نامه 52 :
(نامه به فرمانداران شهرها در باره وقت نماز):
پس از یاد خدا و درود !
نماز ظهر را با مردم وقتى بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار آغل بز گسترده شود،
و نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد و پاره اى از روز مانده که تا غروب مى توان دو فرسخ راه را پیمود.
و نماز مغرب را با مردم زمانى بخوانید که روزه دار ، افطار، و حاجى از عرفات به سوى منا کوچ مى کند.
و نماز عشاء را با مردم وقتى بخوانید که شفق ، پنهان، و یک سوّم از شب بگذرد،
و نماز صبح را با مردم هنگامى بخوانید که شخص ، چهره همراه خویش را بشناسد،
و نماز جماعت را در حد ناتوان آنان بگزارید، و فتنه گر مباشید.


https://www.namasha.com/v/Mtdkhkxp
https://www.namasha.com/v/jD3SOJTy

مذهبی