Skip to main content
۱۴۸ بازدید

دیوار مهربانی استاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نیلوفر آبی
نیلوفر آبی
منتشر شده در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دیوار مهربانی انعکاس اندیشه خیرخواهانه ما ایرانی ها بود کاری نیکوکارانه ایی که از کتاب سرخ استاد عالیقدر فیلسوف حکیم ارد بزرگ سرچشمه گرفت و به همه جهان انتشار پیدا نمود. ویدئوی زیبایی در این زمینه دیدم که تقدیم می شود.