در حال بارگذاری ویدیو ...

دیوار مهربانی استاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

۴۱۰ بازدید
نیلوفر آبی
نیلوفر آبی

دیوار مهربانی انعکاس اندیشه خیرخواهانه ما ایرانی ها بود کاری نیکوکارانه ایی که از کتاب سرخ استاد عالیقدر فیلسوف حکیم ارد بزرگ سرچشمه گرفت و به همه جهان انتشار پیدا نمود. ویدئوی زیبایی در این زمینه دیدم که تقدیم می شود.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.