در حال بارگذاری ویدیو ...

قیمت زعفران در 2024

۰ نظر گزارش تخلف
زعفران - الماس زعفران جهان
زعفران - الماس زعفران جهان

قیمت زعفران در سال 2024 - 0:22
قیمت هر کیلو زعفران چقدر است؟ 0:27
قیمت یک گرم زعفران چقدر است؟ 0:29
ارزش 1 گرم زعفران چقدر است؟ 0:37

قیمت زعفران در 2024 چقدر است؟
قیمت زعفران در سال جدید چند است؟
برای خرید زعفران می توانید بامشاوران ما تماس بگیرید.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

قیمت زعفران در 2024

۰ لایک
۰ نظر

قیمت زعفران در سال 2024 - 0:22
قیمت هر کیلو زعفران چقدر است؟ 0:27
قیمت یک گرم زعفران چقدر است؟ 0:29
ارزش 1 گرم زعفران چقدر است؟ 0:37

قیمت زعفران در 2024 چقدر است؟
قیمت زعفران در سال جدید چند است؟
برای خرید زعفران می توانید بامشاوران ما تماس بگیرید.