در حال بارگذاری ویدیو ...

مجبورم بزارم بری :/کپ

AYDINA-11' 7
AYDINA-11' 7

انسان بودن ...
بسیار زیباست
که درد و رنج بسی دارد
یاد خواهیم داد
به همگی
لحظه ای
انسان بودن بسی کار زیادی نیست
آشفته و گریان فایده ، زیست نیست
پس مبین کار کسانی
که بکردند آزار جانی ©®

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال