در حال بارگذاری ویدیو ...

رباتی که حمل بار را متحول کرد

amir
amir

ربات دکس محصول شرکت شفلر (Schaeffler) سنگاپور نام خود را از پایه‌های دوتایی گسترش‌پذیرش (Dual EXtendable) گرفته است. این ربات به عنوان یک ربات متحرک خودران تعریف می‌شود و همراه با کارگران انسانی کار می‌کند.

دکس (DEX) نام رباتی با توانایی گرفتن و تحویل بار است که می‌توان از آن در کارخانه‌ها و انبار‌ها استفاده کرد. دکس محصول شرکت شفلر (Schaeffler) سنگاپور نام خود را از پایه‌های دوتایی گسترش‌پذیرش (Dual EXtendable) گرفته است.

دکس با بهره‌مندی از پایه‌های مفصل‌دار و همچنین چرخ از قدرت تحرک بالایی در سطوح هموار و ناهموار برخوردار است. همچنین، امکان پرهیز از موانع، حتی بالا رفتن از پله‌ها و دسترسی به قسمت‌های مختلف یک کارخانه را برای آن فراهم می‌کند.

بستری صاف در قسمت بالای پایه‌های دکس قرار دارد و مجموعه‌ای از حسگر‌ها زیر این قسمت بکار گرفته شده است. این مجموعه امکان حرکت به طور مستقل، حمل بار از نقطه الف به ب در شرایطی که از مواجهه با موانع احتمالی پیش‌رو پرهیز می‌شود را برای دکس فراهم می‌کند.
در مواجهه با سطوحی مانند پله این امکان وجود دارد تا چرخ‌ها جمع شده و پایه‌ها شرایطی همانند راه رفتن را برای دکس فراهم می‌کنند. امکان درک هدف ربات هنگام کار و حصول اطمینان از ارتباط و همکاری یکپارچه انسان/ربات از طریق نواری از چراغ‌ها که نور آن با حرکت دکس هماهنگ می‌شود، وجود دارد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رباتی که حمل بار را متحول کرد

۱ لایک
۰ نظر

ربات دکس محصول شرکت شفلر (Schaeffler) سنگاپور نام خود را از پایه‌های دوتایی گسترش‌پذیرش (Dual EXtendable) گرفته است. این ربات به عنوان یک ربات متحرک خودران تعریف می‌شود و همراه با کارگران انسانی کار می‌کند.

دکس (DEX) نام رباتی با توانایی گرفتن و تحویل بار است که می‌توان از آن در کارخانه‌ها و انبار‌ها استفاده کرد. دکس محصول شرکت شفلر (Schaeffler) سنگاپور نام خود را از پایه‌های دوتایی گسترش‌پذیرش (Dual EXtendable) گرفته است.

دکس با بهره‌مندی از پایه‌های مفصل‌دار و همچنین چرخ از قدرت تحرک بالایی در سطوح هموار و ناهموار برخوردار است. همچنین، امکان پرهیز از موانع، حتی بالا رفتن از پله‌ها و دسترسی به قسمت‌های مختلف یک کارخانه را برای آن فراهم می‌کند.

بستری صاف در قسمت بالای پایه‌های دکس قرار دارد و مجموعه‌ای از حسگر‌ها زیر این قسمت بکار گرفته شده است. این مجموعه امکان حرکت به طور مستقل، حمل بار از نقطه الف به ب در شرایطی که از مواجهه با موانع احتمالی پیش‌رو پرهیز می‌شود را برای دکس فراهم می‌کند.
در مواجهه با سطوحی مانند پله این امکان وجود دارد تا چرخ‌ها جمع شده و پایه‌ها شرایطی همانند راه رفتن را برای دکس فراهم می‌کنند. امکان درک هدف ربات هنگام کار و حصول اطمینان از ارتباط و همکاری یکپارچه انسان/ربات از طریق نواری از چراغ‌ها که نور آن با حرکت دکس هماهنگ می‌شود، وجود دارد.

علم و فن آوری