در حال بارگذاری ویدیو ...

اهدای جهیزیه به 14 نوعروس توسط خیرین بستان آباد به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان

۰ نظر گزارش تخلف
خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد
خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

خیرین بستان آباد به 14 نوعروس نیازمند شهرستان ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان جهیزیه اهدا شد
خیرین خیراندیش شهرستان بستان آباد در یک عمل خداپسندانه و به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان جهیزیه 14 نوعروس تحت حمایت این بنیاد را تامین کردند.
این اقدام خداپسندانه با همکاری و مشارکت اهالی مساجد شهر بستان آباد به ویژه مسجد چهارده معصوم و اهالی روستاهای کردکندی ، شیروانه ده ، نوجه ده سادات ، زگلوجه ، هلان ، حاج آقا ، آبریز و کوچه امین بستان آباد انجام شد.گفتنی است که ارزش ریالی این جهیزیه ها در مجموع به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است ، اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش بنیاد خیریه یاران مهر اوجان به طور مستمر در طول سال انجام می گیرد و از بدو تاسیس این بنیاد به تعداد 226 مورد جهیزیه و 120 مورد سیسمونی توسط ین موسسه مردم نهاد انجام گرفته است.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

اهدای جهیزیه به 14 نوعروس توسط خیرین بستان آباد به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان

۱ لایک
۰ نظر

خیرین بستان آباد به 14 نوعروس نیازمند شهرستان ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان جهیزیه اهدا شد
خیرین خیراندیش شهرستان بستان آباد در یک عمل خداپسندانه و به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان جهیزیه 14 نوعروس تحت حمایت این بنیاد را تامین کردند.
این اقدام خداپسندانه با همکاری و مشارکت اهالی مساجد شهر بستان آباد به ویژه مسجد چهارده معصوم و اهالی روستاهای کردکندی ، شیروانه ده ، نوجه ده سادات ، زگلوجه ، هلان ، حاج آقا ، آبریز و کوچه امین بستان آباد انجام شد.گفتنی است که ارزش ریالی این جهیزیه ها در مجموع به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است ، اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش بنیاد خیریه یاران مهر اوجان به طور مستمر در طول سال انجام می گیرد و از بدو تاسیس این بنیاد به تعداد 226 مورد جهیزیه و 120 مورد سیسمونی توسط ین موسسه مردم نهاد انجام گرفته است.

اخبار و سیاست