در حال بارگذاری ویدیو ...

مثنوی خوانی، مرحوم استاد آقا شیخ محسن شرف الدین

۰ نظر گزارش تخلف
منصور
منصور

اشعار از صغیر اصفهانی

چیست دنیا سر به سر اندوه و غم
چیست دنیا جمله آزار و الم

راحت از دنیا مجو ای مرد دین
زان که الدنیاء سجن المومنین
هست این دنیای فانی در مثال
همچو ماری کان بود خوش خط و خال

تو بدین خال برون مایل مباش
یعنی از زهر درون غافل مباش

الحذر از مکر دنیا الحذر
جان من از حب دنیا درگذر

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مثنوی خوانی، مرحوم استاد آقا شیخ محسن شرف الدین

۰ لایک
۰ نظر

اشعار از صغیر اصفهانی

چیست دنیا سر به سر اندوه و غم
چیست دنیا جمله آزار و الم

راحت از دنیا مجو ای مرد دین
زان که الدنیاء سجن المومنین
هست این دنیای فانی در مثال
همچو ماری کان بود خوش خط و خال

تو بدین خال برون مایل مباش
یعنی از زهر درون غافل مباش

الحذر از مکر دنیا الحذر
جان من از حب دنیا درگذر

موسیقی و هنر