Skip to main content
شهر فرش
۶۸ بازدید

تجمع هواداران نانت در میدان اصلی شهر و تشویق امیلیانو سالا

ویدیوهای ورزشی
ویدیوهای ورزشی
منتشر شده در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷

طرفداری - همانطور که خواندید، امروز در یک اتفاق عجیب، هواپیمایی که امیلیانو سالا را از فرانسه به سوی ولز می برد، به طور مشکوکی ناپدید شده است. چندی پیش کاردیف سیتی با 18 میلیون یورو برای خرید سالا با باشگاه نانت فرانسه توافق کرده بودند.
https://www.tarafdari.com/node/1201686