Skip to main content
۴۳۴ بازدید

  • |agi|-
  • Amir
  • .
  • goldena
  • -SaKuRa-

دنیا ورونه رو ببیند خییییییییییییلی خنده داره

نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶