در حال بارگذاری ویدیو ...

پیش‌بینی ها و احتمالات برندگان جوایز اسکار 2019

parsap7
parsap7

نامزدهای بهترین فیلم:

• پلنگ سیاه
• بلکککلنزمن
• بوهمین راپسودی یا حماسه کولی
• سوگلی
• کتاب سبز
• روما
• ستاره‌ای زاده شده
• معاون

پیش بینی اسکار بهترین فیلم : روما

نامزدهای بهترین کارگردانی:
آلفونسو کوارون (روما) ، یورگوس لانتی موس (سوگلی) ، اسپایک لی (بلکککلنزمن) ، آدام مک کی (معاون) ، پاوو پاولیکوفسکی (جنگ سرد)

پیش بینی اسکار بهترین کارگردانی: آلفونسو کوارون (روما)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد:

• کریستین بیل (معاون)
• بردلی کوپر (ستاره ای متولد شد)
• ویلم دفو (در دروازه ابدیت)
• رامی مالک (حماسه کولی)
• ویگو مورتنسن (کتاب سبز)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد: رامی مالک ( بوهمین راپسودی یا حماسه کولی Bohemian Rhapsody)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن:

یالیتزا آپریسیو (روما)
گلن کلوز (همسر)
لیدی گاگا (ستاره ای متولد شد)
الیویا کلمن (سوگلی)
ملیسا مک کارتی (می توانی مرا ببخشی؟)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن: گلن کلوز (همسر)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

• ماهرشالا علی (کتاب سبز)
• آدام درایور (بلکککلنزمن)
• سم الیوت (ستاره ای متولد شد)
• ریچارد ای گرانت (می توانی مرا ببخشی؟)
• سم راکول (معاون)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: ماهرشالا علی (کتاب سبز)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

• امی آدامز (معاون)
• مارینا دتاویرا (روما)
• رجینا کینگ (اگر خیابان بیل به حرف بیاید)
• اما استون (سوگلی)
• ریچل وایس (سوگلی)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن: رجینا کینگ (اگر خیابان بیل به حرف بیاید)

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

پیش‌بینی ها و احتمالات برندگان جوایز اسکار 2019

۴ لایک
۱ نظر

نامزدهای بهترین فیلم:

• پلنگ سیاه
• بلکککلنزمن
• بوهمین راپسودی یا حماسه کولی
• سوگلی
• کتاب سبز
• روما
• ستاره‌ای زاده شده
• معاون

پیش بینی اسکار بهترین فیلم : روما

نامزدهای بهترین کارگردانی:
آلفونسو کوارون (روما) ، یورگوس لانتی موس (سوگلی) ، اسپایک لی (بلکککلنزمن) ، آدام مک کی (معاون) ، پاوو پاولیکوفسکی (جنگ سرد)

پیش بینی اسکار بهترین کارگردانی: آلفونسو کوارون (روما)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد:

• کریستین بیل (معاون)
• بردلی کوپر (ستاره ای متولد شد)
• ویلم دفو (در دروازه ابدیت)
• رامی مالک (حماسه کولی)
• ویگو مورتنسن (کتاب سبز)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد: رامی مالک ( بوهمین راپسودی یا حماسه کولی Bohemian Rhapsody)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن:

یالیتزا آپریسیو (روما)
گلن کلوز (همسر)
لیدی گاگا (ستاره ای متولد شد)
الیویا کلمن (سوگلی)
ملیسا مک کارتی (می توانی مرا ببخشی؟)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن: گلن کلوز (همسر)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

• ماهرشالا علی (کتاب سبز)
• آدام درایور (بلکککلنزمن)
• سم الیوت (ستاره ای متولد شد)
• ریچارد ای گرانت (می توانی مرا ببخشی؟)
• سم راکول (معاون)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: ماهرشالا علی (کتاب سبز)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

• امی آدامز (معاون)
• مارینا دتاویرا (روما)
• رجینا کینگ (اگر خیابان بیل به حرف بیاید)
• اما استون (سوگلی)
• ریچل وایس (سوگلی)

پیش بینی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن: رجینا کینگ (اگر خیابان بیل به حرف بیاید)