Skip to main content
شهر فرش
۲۷ بازدید

آخرین وضعیت هپکو؛ مدیریت هپکو به خصوصی سازی محول شده است

پایگاه خبری آرمان اقتصادی
کانال تایید شده پایگاه خبری آرمان اقتصادی
منتشر شده در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۸

آخرین وضعیت هپکو؛ مدیریت هپکو به خصوصی سازی محول شده است