Skip to main content
متین
۳۵۳ بازدید

  • ronita

چینی ها رباتی را برای بازی بدمینتون توسعه دادند که اغلب ضربات را پاسخ می دهد

رایناد
رایناد
منتشر شده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۵