Skip to main content
متین
۱,۸۱۴ بازدید

  • Zahra (امیدم فقط خدا، آنلاین)

زندگی در چین

Go2tr
Go2tr
منتشر شده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

پیش از هر اقدامی برای زندگی در چین، بهتر است با شرایطی مثل کار و کاریابی، هزینه های زندگی، اجاره خانه و یا خرید خانه، غذاها، اقتصاد و امنیت، نوع پوشش، فرهنگ و به طور کلی شرایط زندگی در چین آشنا شوید و تمام موارد آن را بررسی کنید. آشنایی با شرایط زندگی در چین را در این ویدیو را دنبال کنید.
اطلاعات بیشتر : Go2tr.com/china/life