Skip to main content
۴۶ بازدید

طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری

فانوس
فانوس
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

تله ای که علاوه بر اینکه فرد به خودش آسیب می زند به دیگران نیز آسیب می زند. ویژگی و نشانه های تله بی اعتمادی بدرفتاری را بشناسیم