در حال بارگذاری ویدیو ...

شیر تست و تخلیه - شرکت آتش نشانی لیدوما

شرکت آتش نشانی لیدوما
شرکت آتش نشانی لیدوما

شیر تست و تخلیه به این معناست که یک قطعه به‌صورت همزمان کار تست و تخلیه را در سیستم اطفاء حریق اتوماتیک انجام دهد. این مجموعه شامل سایت گالس و اوریفیس نیز است. در صورت استفاده از شیر معمولی به جای شیر فوق‌الذکر نیاز خواهد بود به‌صورت جداگانه از تکتک این قطعات (یک شیر به‌عنوان تست، یک شیر به‌عنوان تخلیه، اوریفیس و سایت گالس) در مجموعه اطفاء حریق استفاده کنیم.
اما یک عدد شیر تست و تخلیه، کار چهار قطعه را به‌طور همزمان در مجموعه سیستم اطفاءحریق ایفا می‌نماید. الزم به ذکر است که این شیر دارای گواهینامه استاندارد تضمین کیفیت UL آمریکا و از جنس برنجی است که در گروه شیرهای دستی Manual مدل ربع گرد یا توپی valve Ball است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شیر تست و تخلیه - شرکت آتش نشانی لیدوما

۰ لایک
۰ نظر

شیر تست و تخلیه به این معناست که یک قطعه به‌صورت همزمان کار تست و تخلیه را در سیستم اطفاء حریق اتوماتیک انجام دهد. این مجموعه شامل سایت گالس و اوریفیس نیز است. در صورت استفاده از شیر معمولی به جای شیر فوق‌الذکر نیاز خواهد بود به‌صورت جداگانه از تکتک این قطعات (یک شیر به‌عنوان تست، یک شیر به‌عنوان تخلیه، اوریفیس و سایت گالس) در مجموعه اطفاء حریق استفاده کنیم.
اما یک عدد شیر تست و تخلیه، کار چهار قطعه را به‌طور همزمان در مجموعه سیستم اطفاءحریق ایفا می‌نماید. الزم به ذکر است که این شیر دارای گواهینامه استاندارد تضمین کیفیت UL آمریکا و از جنس برنجی است که در گروه شیرهای دستی Manual مدل ربع گرد یا توپی valve Ball است.

آموزش