در حال بارگذاری ویدیو ...

ترازو یک هزارم محفظه دار

royaniran
royaniran

قابلیت بارگذاری وزنه از کناره ها و بالا
دقت ۱ هزارم و ظرفیت تا ۵۰۰ گرم
دارای آدابتور برق
https://royaniran.com/product/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترازو یک هزارم محفظه دار

۰ لایک
۰ نظر

قابلیت بارگذاری وزنه از کناره ها و بالا
دقت ۱ هزارم و ظرفیت تا ۵۰۰ گرم
دارای آدابتور برق
https://royaniran.com/product/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/

علم و فن آوری