Skip to main content
۴۲ بازدید

فلزیاب فرکانسی مگنتومتر تصویری

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

فلزیاب فرکانسی مگنتومتر تصویری
فلزیاب فرکانسی از دسته فلزیاب های میباشد که توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در شرایط متفاوت کوهستانی یا زمین الوده در عمق زیاد داشته به شرط انکه ان فلزیاب فرکانسی دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به همراه تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI باشد و ترکیب طراحی مدار ان طبق اصول رادار باشد و همین شرایط موجب میشود که بتواند طلا را بخوبی در عمق زیاد تفکیک نماید و آلیاژ فلزات را نیز تشخیص داده و ذرات مزاحم را مشخص نماید ولی مگنتومتر تصویری توانائی تفکیک طلا جدید را نداشته و در مجموع طلا قدیمی را نمی تواند تشخیص داده و مشخص نماید و دلیل ان این است که مگنتومتر تصویری یا هر نوع مگنت یا تسلا در اصل مغناطیس سنج است و طلا غیر مغناطیس است و از انجا که تغییرات مغناطیسی را مگنتومتر تشخیص می دهد در زمین الوده یا کوهستانی تغییرات مغناطیسی از ذرات مزاحم را براحتی به جای یک هدف تشخیص می دهد و خطا ان بالا است.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34