Skip to main content
تک بلیط
۹۲ بازدید

  • ...
  • MOHAMMAD
  • بسته شد
  • EXO-BTS-ZAHRA ( منعکس شده مین شوگا ) من تو افق محو شدم دنبالم نگردین.تا یه هفته بای. البته زیر زیرکی میام یه جوری که کسی نفهمه
  • ☆ sisi girl ☆

ت .مهممممممممممممممممممممممم..... جیییییییییییغ....بچه ها ی خبر خوب برای طرفدار های کی درما دارم ^-^ اگر ماهواره دارید ....

Mina
Mina
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۷

سریع برید و کانال یابی کنید #-# چون جم ،شبکه جم کره داده بیرون و از دوشنبه این هفته فعالیتش رو شروع می کنه @-@
شاید خودتون می دونستید ولی بازم برای اگاهی گذاشتم *-*