Skip to main content
۱۸۳ بازدید

  • ▓▒░MOHAMMAD░▒▓
  • بسته شد
  • EXO-BTS-ZAHRA ( منعکس شده مین شوگا )
  • ☆ sisi girl ☆
  • ✌ EXO.we are one

ت .مهممممممممممممممممممممممم..... جیییییییییییغ....بچه ها ی خبر خوب برای طرفدار های کی درما دارم ^-^ اگر ماهواره دارید ....

Mina
Mina
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۷

سریع برید و کانال یابی کنید #-# چون جم ،شبکه جم کره داده بیرون و از دوشنبه این هفته فعالیتش رو شروع می کنه @-@
شاید خودتون می دونستید ولی بازم برای اگاهی گذاشتم *-*