Skip to main content
۴,۹۹۸ بازدید

  • مستندهای مهندسی

خودروهای برقی چگونه کار می کنند ؟ قسمت سوم

مستندهای مهندسی
کانال تایید شده مستندهای مهندسی
منتشر شده در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸

گوینده : نگین ثقفیان -مترجمین : مهندس محسن میرزایی ، مهندس حامد رشیدی
ارائه ای از وبسایت مستندهای مهندسی

با تشکر از وبسایت خوب نماشا