Skip to main content
۵۳ بازدید

راننده بی‌اعصاب اتوبوس مدرسه

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

▫️ این راننده با وجود بسته بودن خیابان به دلیل سقوط کابل برق از آن عبور کرد