در حال بارگذاری ویدیو ...

سیاره عطارد حقایقی را از ما پنهان کرده است!

chhepassa
chhepassa

عطارد به‌عنوان نزدیک‌ترین سیاره به خورشید، اسرار زیادی داره، از جمله دماهای شدید، مناظر بایرو سوزان و میدان مغناطیسی فراتر از تصور. این دنیای کوچک و صخره‌ای با روزهای بشدت دااغ و شبهای سرد، اطلاعات ارزشمندی در مورد شکل‌گیری و تکامل منظومه خورشیدی ارائه می‌دهد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سیاره عطارد حقایقی را از ما پنهان کرده است!

۰ لایک
۰ نظر

عطارد به‌عنوان نزدیک‌ترین سیاره به خورشید، اسرار زیادی داره، از جمله دماهای شدید، مناظر بایرو سوزان و میدان مغناطیسی فراتر از تصور. این دنیای کوچک و صخره‌ای با روزهای بشدت دااغ و شبهای سرد، اطلاعات ارزشمندی در مورد شکل‌گیری و تکامل منظومه خورشیدی ارائه می‌دهد.

علم و فن آوری